Viken Skog tilbyr skogplankart for bruk i Garmin GPS. Vi selger også alle typer Garmin GPS, men har valgt ut noen modeller som vi anbefaler!

Kartet leveres klart for bruk på minnekort som kan settes rett i GPS’en uten noen installasjon via PC. Skogplankartet dekker kun den skogeiendommen det bestilles for, men sammen med et svært godt bakgrunnskart som dekker hele kommunen hvor eiendommen ligger.

Selve skogplankartet inneholder informasjon om bestandenes hogstklasse, bonitet, treslag og bestandsnummer samt nøkkelbiotopinformasjon.

Se hvilke produkter vi kan tilby. (PDF)

Bestillingsskjema. (PDF)

Bildet viser skogplankartet i Garmin Oregon


Bakgrunnskartet er Topo Premium som baserer seg på de beste landsdekkende kartdata som finnes i Norge. Man finner nå alt av bygninger som flater, detaljert arealinformasjon med alt fra parker og golfbaner til grustak og rasteplasser, samt en mengde bygg og anlegg. I tillegg finner man som tidligere skog, fjell, jorder, myr, vann, bekker o.s.v., men nå i mye mer detaljert form.

Det er også en rekke nye geografiske elementer som gjør det enklere å kjenne seg igjen; som brygger, skiheiser, gjerder, tanker, master m.m. Søkbare stedsnavn, vann, fjell, øyer m.m. er også utvidet til over 800 000, i tillegg får man nå tilgang på alle gatenavn i kartene.

Dette er det nærmeste man kommer et kommunedekkende GPS friluftskart nesten på nivå med orienteringskart! Jegere som skal følge jaktområder, og alle andre som ønsker å vite hvor eiendomsgrenser går i terrenget får dette nå tilgjenglig med Topo Premium.

Bildet viser et eksempel på Topo Premium kartet


 

For mer informasjon eller spørsmål kontakt oss på skogplan.gps@viken.skog.no, eller ring skogkonsulentene Helge Sømliøy eller Helge Bekkhus.

Helge Bekkhus

971 68 192 hb@viken.skog.no

Konsulent GIS

Baneveien 32 B, 3612 Kongsberg

Helge Sømliøy

959 80 307 hs@viken.skog.no

Konsulent GIS

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog