Eiker skogeierområde dekker Øvre og Nedre Eiker, og har ca 300 andelseiere.  Sammen med skogeierlagene arrangeres en rekke kurs, fagkvelder og informasjonsmøter.  Eiker skogeierlag har vært aktive for å få til et godt tilbud på skogkulturtjenester. Et resultat av dette er nabohjelp prosjektet -  et felles initiativ med skogbruksetaten.  Les mer om prosjektet her.

Axel Berlin

917 33 140 ajbe@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Eiker

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Eiker 2016

327 kr/m3
mot 370 kr/m3 i 2015

291 andelseiere

106 har levert tømmer

19.151 m3
massevirke levert

23.873 m3
sagtømmer levert fordelt på 12.667 m3 gran og 10.911 m3 furu

3.298 m3
energivirke levert

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog